سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود حاجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
محمود هاشمی – استادیار دانشگاه اصفهان
ابراهیم شریفی – کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

تونل انتقال آب سبزکوه مهمترین تونل انتقال آب به دشت بروجن به طول ۱۰/۶ متر وقطر ۳/۶ متر می باشد توده سنگ مجاور دهنه ورودی تونل با مساله پایداری روبرو می باشد درتحقیق حاضر پایداری توده سنگ های دهانه ورودی تونل با فرض محیط ناپیوسته مورد بررسی قرارمگییرد بدین منظور درابتدا خصوصیات درزه های موجود درتوده سنگ های محل ورودی تونل به کمک داده های گمانههای حفر شده و رخنمون های سطحی موجود مورد ارزیابی قرارگرفته و پس از تشخیص دسته درزه های غالب مشخصات مورد نیاز ورودی تحلیل ها نیز بدست می آید بررسی پایداری شیب ورودی تونل برمبنای تحلیل های کامل استریوگرافی تحلیل پایداری به روش تجربی SMR و تحلیل های تعادل حدی برای دو حالت گسیختگی گوه ای و صفحه ای انجام گرفت.