سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ماکان محمدی – مشاور فنی شرکت لیکا
ایمان مهدی پور – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
سمانه نصرالله زاده – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
مهشاد محمدی فرد – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در سال های اخیر تحقیقاتی جهت بررسی تاثیر استفاده از ملات خشک در حمل و نقل و مقایسه بازدهی استفاده از ملات خشک آماده با روش سنتی صورت گرفته است. معمولا ملات های سنتی دارای کارپذیری مناسب نبوده و از طرفی کارگران بخش صنعت ساختمان با توجه به نداشتن اطلاعات علمی و فنی لازم به دلیل رعایت نکردن طرح اختلاط مناسب میزان زیادی از مصالح را هدر داده و یا با نسبت های بالای سیمان هزینه زیادی را به کارفرمایان تحمیل می نمایند. با توجه به مخلوط شدن ملات خشک در کارخانه امکان آزمایش مشخصات مکانیکی مانند مقاومت های فشاری، خمشی، برشی و آزمون جمع شدگی و غیره فراهم می-آید. بدین طریق ویژگی های مکانیکی ملات به طور پیوسته مورد ارزیابی قرار می گیرد و از صحیح بودن روند تولید اطمینان حاصل می شود. در صورت تهیه کردن ملات خشک با استفاده از سبکدانه های لیکا محصول جدید و پرکاربردی به نام ملات خشک سبک و یا ملات آماده لیکا به دست خواهد آمد که علاوه بر در بر گرفتن ویژگی ها و مزایای ملات خشک، می توان وزن ملات را کاهش داده و به عنوان عایق حرارتی از اتلاف انرژی جلوگیری کند. هدف از این مقاله، بررسی نتایج آزمایشگاهی ملات آماده لیکا در حالت تازه و سخت شده می باشد. بدین منظور دو طرح اختلاط با نسبت آب به مصالح خشک ۲۶/۰ و ۳۵/۰ ساخته شد تا خواص ملات تازه و سخت شده در دو سطح روانی مختلف مورد ارزیابی قرار بگیرد. نتایج بدست آمده در این بخش با الزامات مورد نیاز برای ملات مقایسه گریده است. همچنین دو طرح اختلاط ملات معمولی با استفاده از مصالح ماسه و سیمان در دو سطح روانی مختلف ساخته شد تا نتایج آن با نتایج بدست آمده برای ملات سبک لیکا مورد ارزیابی قرار گیرد. آزمایش های ملات تازه شامل تعیین میزان روانی، درصد هوا و وزن مخصوص ملات تازه بوده و آزمایش های ملات سخت شده نیز شامل آزمایش های مقاومت فشاری، خمشی، وزن مخصوص سخت شده، جذب آب و جمع شدگی می باشد. نتایج نشان می دهد که با استفاده از ملات سبک لیکا می توان به الزامات مورد نیاز برای ملات رسید. همچنین استفاده از سبکدانه لیکا سبب کاهش جمع شدگی به صورت قابل توجهی می شود.