سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید درویشی – گروه مهندسی نفت دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

امروزه درمناطق مختلفی ازجهان در دریا و یا دریا خشکی به منظور دستیابی به ذخایر نفت و گاز عملیات حفاری صورت میگیرد در طی عملیاتحفاری و بهره برداری از چاه های نفت و گاز مقادیر قابل توجهی پسماندهای خطرناک تولید می شوند که برخی از آن ها خطرناک و سمی بوده و می توانند اثرات زیان باری براکوسیستم طبیعی منطقه داشته باشند عمده ترین پسماندهای تولیدی از عملیات حفاری چاه های نفت و گاز شامل گلهای حفاری کنده های حفاری آب همراه تولیدی و مواد شیمیایی می باشند بخش مهمی از پسماندهای تولید شده را گل های حفاری تشکیل میدهند که در ساخت آنها از مواد و ترکیبات شیمیایی متفاوتی استفاده می شود اکثر این مواد دارای اثرات زیست محیطی مخربی هستند که به ناچار حین عملیات و پس از اتمام عملیاتحفاری به محیط اطراف دکل تخلیه می شوند و باعث الودگی محیط زیست می شوند. دراین مقاله به منظور کاهش آسیب های زیست محیطی ناشی از پسماندهای حفاری ابتدا انواع پسماندهای تولیدی مشخص گردیده سپس مشخصات هریک از پسماندها بطور دقیق شناسایی و بررسی شده و درنهایت تاثیرات زیست محیطی هرکدام از انواع پسماندها تحلیل شده است.