سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی بسطامی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گروه عمران
سیده مریم حسینی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
بنیامین محبی – دانشجوی دکتری زلزله
سارا زرکش – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

در چند دهه اخیر مقاوم سازی سازه ها و افزایش مقاومت و انعطاف پذیری آنها در برابر نیروهای زلزله مطرح شده و کارهای گوناگونی در ارتباط با مقاوم سازی اعضای فولادی و بتنی سازه ها صورت گرفته است به ویژه پیچاندن FRP دور ستونهای بتن مسلح در حال حاضر یک روش ازمایش شده از مقاوم سازی سازه ها برای مقاومت در برابر زلزله می باشد برخی محققین به بررسی رفتار لرزه ای و شکل پذیری ستونهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با FRP پرداخته اند و با بدست اوردن منحنیهای هیسترزیس نشان داده اند که پوشش FRP شکل پذیری ستون را در مقابل نیروهای زلزله بطور قابل توجهی افزایش میدهد به عنوان نمونه می توان به ازمایشات صورت گرفته تسوط ژیائو و همکاران Xiao&et al 1999 و نیز سعادتمنش وهمکاران ۱۹۹۷-۱۹۹۶ اشاره کرد که هر دو به بررسی شکل پذیری ستونها با توجه به منحنی های هیسترزیس بدست امده و نیز مود شکست ستونها پرداخته اند.