سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد رمضانی سعادت آبادی – استاددانشگاه صنعتی شریف
محمد حسینی – دانش آموخته، دانشگاه صنعتی شریف
سیده الهام خورشیدیه – دانشجوی دکتری
مجتبی شفیعی – دانشجو

چکیده:

در این پژوهش ساخت نانو کامپوزیت چهار جزئی قیرEVAنانورس، گوگرد و بررسی خواص فیزیکی ومکانیکی نانو کامپوزیت حاصل نظیر نقطه نرمی، داکتیلیتی و نفوذ پذیری مورد بحث قرار گرفته است. مطالعه حاضر نشان میدهد که افزایش نانو کامپوزیتEVA خاک رس به قیر و همچنین گوگرد به سیستم نانوکامپوزیتی سه گانه حاصل باعث افزایش فاکتور های مطلوب قیر چون خواص مکانیکی و پایداری در انبارش می گردد. نتایج در کا نشانگر آنست که با افزودنیهای مذکور امکان بهینه سازی خواص فیزیکی، مکانیکی قیر جهت کاربردهای دمای بالا و پایین امکان پذیر است.