سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا یعقوبی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه امیرکبیر
ناهید انصاری – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه امیرکبیر
زهرا سید مرتضی حسینی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میترا اعتضادی – بخش مرمت، موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان

چکیده:

سرزمین ایران از دیدگاه پیشینه تاریخ بافندگی و تولیدات نساجی در تاریخ صنایع ملت ها بی همتاست و آغاز تولیدات نساجی در ایران را می توان تا ابتدای عصر نوسنگی دنبال کرد. همواره افزایش دانسته ها در مورد بافته های باستانی مورد توجه محققین این رشته بوده است. هدف از این پژوهش بدست آوردن اطلاعات اولیه درباره برخی مشخصات فیزیکی نخ ها و ساختار پارچه های تاریخی در کنار تحقیقات باستان شناسی ، پیشینه آثار و تجزیه و تحلیل نقوش در بافته ها بوده است. در پژوهش حاضر برخی مشخصات فیزیکی نخهای بکار رفته در ده نمونه بافته های ابریشمی ساسانی – اسلامی موجود در موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان بررسی شده است. از نمونه های نسبتاً سالم که امکان نمونه گیری مناسب فراهم بود مورد مطالعه قرار گرفت تا پیش از انتقال آثار از حالت نگهداری موقت به پایدار اطلاعات مورد نظر بدست آید. همچنین اطلاعاتی در مورد تفرق اشعه X یک نمونه قدیمی و یک نمونه ابریشم نو بدست آمده است. نتایج حاصل توانسته است محدوده ویژگیهای نمره، تراکم و مشخصات بافت نمونه ها را بیان دارد.