سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد خرد رنجبر – آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

امروزه با توجه به رشد سریع تکنولوژی و تولید مصالح نوین درصنعت ساختمان و حرکت بسمت صنعتی سازی دربخش ساختمان توجه به روشهای فعال و غیرفعال درجهت بهینه سازی دربخش ساختمان از اهمیت خاصی برخوردار است پایین بودن هزینه انرزی و سوخت باعث عدم توجه و دقت کافی درحفظ سرمایه ملی و جلوگیری درهدررفتن آن خصوصا در صنعت ساخت و سازومهندسی ساختمان گردیده است عدم دقت در انتخاب مصالح مصرفی و عدم مدیریت صحیح در انتخاب مصالح از معضلات اساسی موجوددر صنعت ساختمان سازی یم باشد رعایت این موارد باعث کاهش درهزینه هیا ساخت و بهره برداری و درنتیجه حفظ سرمایه های ملی می گردد طراحی مناسب درمعماری و محاسبات و بکارگیری تجهیزات جدید و استفاده از مصالح با دوام و مناسب و عایق کاری صحیح خصوصا در پوسته خارجی در صنعت ساختمان و همچنین استفاده از تکنولوژی و روشهای نوین دراین بخش علاوه برکاهش هزینه ها باعث رفاه حال مصرف کنندگان و ایجاد رقابت در بین سازندگان و مهندسان می گردد . از این رو عدم رعایت موارد فوق و قوانین و مقررات مربوطه دراین زمینه علاوه بر هدررفتن سرمایه های ملی بعلت استفاده از مصالح نامرغوب باعث بالا بردن هزینه های مربوط به آن می گردد . لذا مدیریت ناصحیح در استفاده از مصالح باعث کاهش عمر ساختمان ها و درنتیجه بالارفتن هزینه نگهداری برای مصرف کنندگان می گردد.