سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته زارع اکباتانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

سرطان پستان شایع تیرن سرطان در بین زنان می باشد و زندگی زنان زیادی را تحت تاثیر قرارمیدهد اگرچه علت آن نامشخص است ولی با شناخت مشخصات فردی و عوامل مداخله گر در این بیماری می توان اقدامات پیشگیری را در افراد دارای خطر بیشتر در نظر گرفت و میزان بروز این بیماری را کاهش داد مطالعه حاضر با هدف تعیین مشخصات فردی بیماران مبتلا به سرطان پستان صورت گرفته است مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی تحلیلی است که ۱۱۳ زن مبتلا به سرطان پستان نمونه های آن را تشکیل دادند اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه به روش مصاحبه جمع آوری شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. اکثر واحدهای مورد پژوهش دارای محدوده سنی بالای ۴۰ سال متاهل دارای ۳-۵ فرزند با سابقه مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری از طبقه اجتماعی اقتصادی پایین بیسواد و دارای آگاهی بسیار کم پیرامون بیماری خود بودند.