سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش بیات – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمین
نیلوفر بیات – کارشناس نقشه برداری

چکیده:

میدان تقاطع همسطحی است که برخلاف سایرتقاطعات همخانواده خود از روشهای کاهش سرعت طرح هندسی بیشترین تاثیر را برکنترل سرعتدارد و این عامل درعملکرد صحیح و ایمنی آن تاثیر قابل ملاحظه ای دارد عدم درکصحیح از قواعد پایه ای طرح هندسی جانمایی و انتخاب نامناسب این پارامترها و درمواقعی قربانی کردن ایمنی به خاطر افزایش ظرفیت باعث کاهش ایمنی در تقاطعات میدانی ایران شدهاست دراین پژوهش به بررسی تاثیر مشخصههای طرح هندسی برمیزان و شدت تصادفات میدانی در یکی از میدانهای شهر اراک به نام نماز پرداخته می شود برای این بررسی ابتدا وضعیت طرح هندسی و تردد میدان مورد برداشت قرار میگیرد تصادفات گردآوری شده برای یکسال در وضع موجود میدان پیاده سازی شده و از طریق مسیرهای طبیعی وسایل نقلیه مورد تحلیل و ارزیابی قرارمیگیرند. نتایجی ارایه می شود که می تواند به طراحان کمک کند تا از مواد خطرناکی که باعث کاهش ایمنی و عملکرد میدان می شوند جلوگیری کنند.