سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی اکبر اختری – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
شراره محمودی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ازانجایی که اکثررودخانه های موجود درطبیعت دارای مسیرهای خمیده میب اشند بنابراین جهت مطالعه رفتار یک رودخانه لازم است تا الگوی جریان حاکم برخم ها کاملا شناخته شود درتحقیق حاضر با بهره گیری ازنرم افزار FLUENT الگوی جریان آشفته درقوس تند ۹۰درجه با استفاده ازمدل اشفتگی K-eRNG و روش VOF شبیه سازی و سپس صحت سنجی شده است مقایسه پروفیل های سرعت طولی درعرض و عمق کانال حاصل از مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که مدل عددی حاضر درپیش بینی الگوی جریان حاکم برمسیر قوس ۹۰درجه ازعملکرد خوبی برخوردار است خصوصیات جریان ازجمله نحوه اثرجریان ثانویه برباز توزیع سرعت و توزیع تنش برشی دربستر و جداره ها مورد مطالعه قرارگرفته و براین اساس محلهای محتمل وقوع آبشستگی و رسوبگذاری درکانال پیش بینی می شود.