سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر رسولی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز، ایران
محبوبه پیمانی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی و مرور ویژگیهای یک رسانه اجتماعی و مشخص نمودن شاخص های مورد نیاز برای طراحی تعاملی رسانههای اجتماعی، به بررسی بایدها و نبایدها و مشخصات مورد نیاز برای پیاده سازی یک رسانهاجتماعی بهینه برای بیماران آلزایمر، از منظر طراحی تعاملی با کاربران و پوشش نیازهای آنها، پرداخته خواهد شد. این مقاله به صورت موردی و با تکیه بر مقالات و یافته ای پیشین در این زمینه نگارش شده است. یافتههای این مقاله نشان میدهد مهم ترین عوامل در طراحی بهینه و موفق یک رسانه اجتماعی توجه به هویت رسانه مورد نظر- که در اینجا رسانه دارای هویتاجتماعی میباشد- ، کارکردهای مورد نیاز و شناخت ابزارهای پیاده سازی و نهایتا ارزشیابی تمام اثرات و خروجیهای آن میباشد