سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامعلی شفابخش – استادیار دانشکده مهندسی ، دانشگاه سمنان
عبدالحسین حداد – استادیار دانشکده مهندسی ، دانشگاه سمنان
مهدی اکبری – دانشجوی دکترای راه وترابری ، دانشگاه سمنان

چکیده:

استفاده ازژئو سنتتیک درداخل خاک باعث اطلاح و تقویت برخی خصوصیات خاک نظیر مقاومت برشی ،قابلیت زهکشی ،فیلتراسیون و … میشود ازجمله ژئو سنتتیکهایی که دارای کاربرد زهکشی هستند شامل ژئونت ،ژئو کامپوزیتها ی زهکش می شود .ازجمله ژئو کامپوزیتهای که دارای کاربرد زهکشی هستند ژئو تکستایل ،هسته پلیمری – ژئو ممبرین ، ژئو گرید – ژئو تکستایل ،ژئو گرید می باشند .دراین مقاله سعی شده است تا با شناسایی انواع ژئو سنتتیکها ی دارای کارکرد زهکشی به بیان خصوصیات کلی آنها پرداخته وآزمایشهای متداول برای اندازه گیری خصوصیات مورد نظر معرفی شوند تا براساس کارایی هریک ازاین ژئو سنتتیکها بتوان برای انتخاب آنها جهت نصب در طرحهای مختلف عمرانی تصمیم گیری کرد .