سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صدف نصراصفهانی – دانش آموز سال سوم دبیرستان دخترانه استعداد های درخشان ،فرزانگان امین

چکیده:

بنتونیت از انواع خاک های رسی می باشد که حداقل ۸۵ % آن از مونت موری لونیت تشکیل شده است نمونه های بنتونیت مورد آزمایش از معادن شمال شرق اصفهان تهیه شده است. نمونه خاک تا زیر دویستمش اندازه پودر شدند. دو گروه ۲ تایی نمونه ی رت به صورت شاهد و مورد آزمون انتخاب گردیدند زخمهایی به ابعاد ۱ سانتیمتر طول و زیر ۰/۲۵ سانتیمتر عمق بر روی پشت حیوان بین دو کتف ایجاد و پس از ضدعفونی کردن محل زخم با پودر بنتونیت محل جراحت در نمونه های مورد آزمون پوشانده شدند . توقف خونریزی در نمونه های مورد آزمون بسیار سریعتر نسبت به نمونه شاهد انجام شد پس از یک دوره مشاهده ای۱۰ روزه اثار بهبود زخم در نمونه های مورد آزمون د ربا پودر بنتونیت نسبت به نمونه های شاهد مشهود بود. به احتمال زیاد تأثیر خاصیت جذب آب همراه با سایر ویژگیهای شیمیایی بنتونیت باعث سرعت بخشی درتوقف خونریزی و ترمیم زخم گردیده است. با توجه به مواد و عناصر شیمیایی همراه با خاک معدن بنتونیت این مطالعات نیاز به کارهای تکمیلی جهت بررسی تمامی ابعاد تأثیر بنتونیت بر روی ترمیم زخمهایموضعی پوستی دارد.