سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم صالحی پورباورصاد – کارشناس ارشد عمران- محیط زیست دانشگاه تهران
ناصر حاجی زاده ذاکر – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مجتبی اردستانی – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله نتایج حاصل از شبیه سازی مسیر حرکت آلودگی نفتی در جزیره لاوان واقع در شمال خلیج فارس را ارائه می دهد. منطقه مورد مطالعه ، سکوی نفتی بلال واقع در صد کیلومتری جنوب جزیره لاوان می باشد. در این مطالعه از مدل عددی دو بعدی ۲۱MIKE در دو مرحله به ترتیب هیدرودینامیکی و آنالیز ریزش نفت استفاده شده است. ابتدا شرایط عمومی زیست محیطی منطقه شامل سرعت و جهت وزش باد و عمق آب که از داده های منابع مختلف جمع آوری شده اند ، در اختیار مدل هیدرودینامیکی قرار گرفتند. پس از آن مدل ریزش نفتی با استفاده از نتایج مدل هیدرودینامیکیاجرا شد. مدلسازی انتشار لکه نفتی در مسیر خط لوله انتقال از سکوی بلال به جزیره لاوان تحت شرایط مختلف باد انجام گرفت. نتایج مطالعات نشان داد که در صورت وقوع آلودگی نفتی در مسیر خط لوله انتقال از سکو به سمت جزیرهلاوان تحت شرایط باد ۸m/s و جهت ۲۱۵ درجه ، منطقه ساحلی شمال خلیج فارس در محدوده بندر چیرویه تا بندر جزه از توابع بندر لنگه در معرض آلودگ ی نفتی قرار می گیرد. لذا ضروری است در این منطقه ارزیابی خطر و اقدامات لازم در جهت آماده سازی و واکنش به آلودگی نفتی انجام پذیرد.