سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن کیوانلو – عضو هیئت علمی موسسه اموزش عالی اشراق بجنورد

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی ویژگی های معماری پایدار در بستر معماری مسکونی روستایی خراسان شمالی است. از آنجا که گونه غالب روستاها در این منطقه از نوع کوهپایه ای است، محور اصلی پژوهش، در حوزه این گونه از روستاها می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است. در بخش اول مقاله باانجام مطالعات کتابخانه ای، به تدوین چهارچوب نظری در باب مفاهیم و اصول معماری پایدار پرداخته شده است. بخش دوم از طریق مطالعات میدانی، به بررسی ویژگی های معماری مسکونی روستاهای کوهپایه ای خراسان شمالی و مقایسه آن با اصول معماری پایدار م یپردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد؛ شکل گیری فرم بناها متناسب با اقلیم، هماهنگی معماری با نوع معیشت، انعطاف پذیری فضاها، صرفه جویی در انرژی، استفاده از مصالح بومی هماهنگ با محیط؛ که از جمله معیارهای معماری پایدار محسوب می شوند، در این روستاها به وضوح به چشم می خورد.لازم به ذکر است، توجه به معیارهای به کارگرفته شده در معماری بومی این روستاها که حاصل نسل ها تجر به است، در ساخت و سازهای جدید روستایی بسیار ضروری می باشد