سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا مطهری راد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

فرهنگ و رفتارهای اجتماعی درهر موقعیت ازتاریخ انعکاس دهنده تفکرات مذهبی بوده که خود به عنوان مسیری برای عینیت بخشیدن به فضاهای معماری عمل کرده اند درحقیقت هنردینی تجربه ای زیبا شناختی از امرقدسی است و به طورقطع امر قدسی از ساحتی فراتر از ماده و آسمانی صادر میشود درمیان بناهای اسلامی بنایی نظیر مسجد نقطه عطفی است برای اتصال زمین به آسمان به همان اعتلایی که درهمه ادیان برای رسیدن بدان تلاش کرده و می کنند درکالبد شکافی بیشینه معماری اسلامی به راحتی می توان زیباشناختی دینی را تجربه کرد این پژوهش قصد دارد به چرایی برتری هنری مسجد درمیان دیگر فضاهای دینی بپردازند.