سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رحمانقلی سلیمانی – پژوهشگاه صنعت نفت
عبدالرسول حیدریان –

چکیده:

تزریق موادشیمیایی به منظور کنترل نرخ خوردگی و جلوگیری ازرسوب گذاری و همچنین کنترل رشد میکروارگانیزمهای موجود درآب برجهای خنک کننده شرایطی را به وجود می آورد که اعمال روش های دیدبانی را درسیستم های خنک کننده لازم م یداند شناخت و کنترل پارامترهای آب درگردش تمایل به خوردگی یا رسوب گذاری کوپن گذاری اشنایی با مواد بازدارنده خوردگی و همچنین کنترل تزریق میکروب کش ها ازجمله عوامل هستند که به منظور کنترل خوردگی درسیستم های خنک کننده به کارمیروند دراین مقاله نتایج خوردگی و رسوب گذاری و برجهای خنک کننده مجتمع پتروشیمی بندرامام ضمن کنترل پارامترهای اعلان شده دریکسال ارایه میگردد نتایج نشانمیدهد چنانچه ضرایب پایداری اب و تزریق مواد شیمیایی تحت نظر باشد روند خوردگی به سمت قابل قبول پیش می رود.