سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم هادی زاده بزاز – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

رشد سریع شهرنشینی از بزرگترین چالشهای قرنحاضر محسوب می شود و مشکلات پیچیده ای را برای مناطق شهری بوجود آورده است گسترش بی قاعده شهرها خصوصا سکونت گاه های افراد کم درآمد همراه با افزایش تعداد بلایای طبیعی باعث شده که سوانح طبیعی در شرایطی که ابعاد آن چندان هم گسترده نباشد اما ضایعات مالی و جانی فراوانی را برجای گذاشته و باعث شده این وقایع به فاجعه و بحران تبدیل شود. بررسی خسارات مالی وجانی بلایای طبیعی و در چند دهه ی اخیر نشان میدهد که خسارات قابل توجه بلایا از فرایندهای گسترش بی رویه شهرنشینی غیراصولی نشات می گیرد و روند خسارات در کشورهای د رحال توسعه همچنان در حال افزایش می باشد. دراین پژوهش مهمت رین عوامل آسیب پذیری کلان شهرها در برابر بلایای طبیعی و تجربه کشورهای مختلف در نحوه ی رویارویی با آن بررسی می شود.