سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی دلاوری – کارشناس آبیاری و زهکشی دانشگاه ارومیه جانشین مدیر امور تاسیسات آب و فا
افشین قهاری – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
فرامرز قلمباز – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
بابک ملک خویان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز کارشناس مس

چکیده:

پروژه کانال اصلی جزیره مینو به عنوان یکی از زیرمجموعه های طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی خرمشهر طراحی گردیده است و محل اجرای آن منتها الیه جنوب غربی ایران واقع درجزایر آبادان و مینو می باشد برای انتقال آب به داخل جزیره مینو کانال مذکور درکیلومتر ۱۰۰+۷ با رودخانه اروند کوچک تلاقی پیدا م یکند و به منظور عبور از رودخانه سازه سیفون پیش بینی گردیده بود سیفون اروند کوچک دارای یک ویژگی خاص می باشد بدین ترتیب که با توجه به اینکه از دو طرف به رودخانه اروند متصل می باشد اجرای این سیفون بدون انجام انحراف مسیر رودخانه میسر گردید این امر از لحاظ اجرایی هزینه های انحراف را کاهش داد اما بدلیل وجود تراز بالای آب دردو طرف ترانشه احداثی فشار هیدروستاتیک را دردو طرف ترانشه بالا برده و باعث نفوذ آب و تشدید ناپایداری دیواره گردیده و بالاخره باع ث افزایش مشکلات اجرایی میگردید. موضوع این تحقیق یافتن راهی جهت مهار ریزش جداره های ترانشه حفاری شده درون رودخانه بجای استفاده از سپرکوبی م ی باشد و هدف آن رسیدن به ثابت بستر وجداره ها جهت لوله گذاری سیفون و اجرای پروژه می باشد.