سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر کاظمی نجف آبادی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ- سد و نیروگاه برق آبی گتوند علیا
حسین اسماعیلی – کارشناس حفاری شرکت درآب، سد و نیروگاه بالارود حسینیه
مهدی فرهادنژاد دزفولی – کارشناس زمین شناسی شرکت مهندسی سپاسد، سد و نیروگاه برق آبی گتوند علیا

چکیده:

با توجه به نقش حیاتی آب در زندگی انسانها و ارتباط توسعه با آن، همچنین میزان کم نسبت آب قابل استفاده و در دسترس به کل آبهای جهان و توزیع نامناسب آن از لحاظ زمانی و مکانی و رشد روز افزون جمعیت موجب شده است که وقوع بحران آب در اقصی نقاط جهان از جمله در ایران قابل پیش بینی گردد. در ایران همانند بسیاری از مناطق جهان، توزیع نامناسب آب، خاک، جمعیت و نیز عدم توزیع یکنواخت زمانی و مکانی بارشها، ناهمگونی منابع و مصارف آبی را بوجود آورده است. کمبود منابع آب و کیفیت نامناسب آب شرب در مناطقی باتوجه به گرمتر شدن اقیلم و افزایش بی رویه جمعیت و همچنین عدم وجود منبع آبی قابل اتکا، ضرورت انجام طرح انتقال آب را آشکار می سازد که این موضوع علاوه بر تاثیر بر وضعیت آب مبدا، پیامدهای زیست محیطی را نیز به همراه دارد. در این مقاله، با توجه به فعالیت های پروژه های انتقال آب و پسماندهای مهم تولید شده در عملیات اجرایی و بهره برداری، آثار و پیامدهای مثبت ومنفی ناشی از اجرا و بهره برداری بر محیط زیست به تفکیک محیط های فیزیک و شیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی، اجتماعی مورد شناسایی و ارزیابی قرار می گیرد. با توجه به وجود برخی اثرات منفی در محیط های مختلف، اقدامات و راهکارهای کنترل، پیشگیری و کاهش اثرات نامطلوب، پایش و مدیریت زیست محیطی جهت ارتقاء کیفیت محیط طبیعی و کاهش اثرات منفی ارائه می شود.