سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد صیادی – دانشجوی دکتری اقتصادنفت و گاز دانشگاه علامه طباطبائی تهران
آتنا اسفندیار – کارشناس اقتصاد صنعتی

چکیده:

یکی ازمهمترین صنایع پایین دستی نفت صنعت پالایش می باشدکه دارای اهمیت خاص اقتصادی و صنعتی برای کشورهاه می باشد اما درعین حال جز صنایع باآلایندگی بالا نیز محسوب می شود کهنگرانی های زیادی را برای فعالان بخش انرژی و محیط زیست ایجاد نمودها ست ضرورت پرداختن به محیط زیست زمانی روشن تر می گرددکه دریابیم حرکت درمسیر بهبود مستمر صنعتی بدون توجه به محیط زیست غیرممکن است با توجه به اهمیت موضوع ابتدا به معرفی منشا های اصلی انتشار نشت و آلودگیدر بخشهای مختلف فعالیت پالایشگاه پرداخته و سپس مهمترین خطرات و ریسکهای موجوددر بخشهای مختلف شناسایی و معرفی گردیده و در خاتمه راه کارهای نوین کاهش ریسک های مذکور و پوشش های بیمه ای مناسب برای کاهش ریسک ارائه می گردد.