سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالصاحب ساعدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران
عبدالرحیم هوشمند – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
سیدحمید مومنی – رئیس اداره آبیاری وزهکشی کشت وصنعت نیشکر امیرکبیر

چکیده:

استان خوزستان بدلیل داشتن رودخانه های پر آبی چون کارون، کرخه، دز و …. و وسعت قابل توجه اراضی، دارای شبکه های آبیاری و زهکشی متعددی می باشد که این شبکه ها با هزینه های سنگین احداث شده اند یکی از مهمترین شبکه های آبیاری وزهکشی این استان مربوط به شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی می باشد که مشتمل بر هفت واحد کشت وصنعت می باشد شبکه های آبیاری و زهکشی این شرکت همانند بسیاری از شبکه های آبیاری وزهکشی با وجود استفاده از شرکت های معتبر و قوی م شاور وپیمانکار در قسمت طراحی و در اجرا ، نقاط ضعف بسیاری دارند که در مرحله بهره برداری نمایان گردیده است و خسارت های زیادی به شبکه وارد می نمایند بطور مثال می توان به عدم کار گذاری مناسب لوله های کلکتور، استفاده از لوله های مشبک لترا ل در محل اتصال به کلکتور ، طراحی واجرای نامناسب کانال ها، ک ارگذاری نامناسب لوله های لترال، عمق نامناسب کار گذاری لترال ها و … اشاره نمود .این مقاله ضمن معرفی شرکت کشت وصنعت امیر کبیر به بررسی مسائل ومشکلات موجود به خصوص حین بهره بردا ری، دلایل وقوع آنها ود ر نهایت راهکارهایی همانند استفاده از نیروی متخصص در امرتعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی، بازدید دوره ای ومنظم از کانال ها، زهکش ها ودیگر سازه های شبکه و … جهت بهبود وضع موجود ارائه می گردد.