سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میلاد شریف روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوس
سعید جاهدی پور – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی و مدرس
فرشته جاهدی پور – دانش آموخته کارشناسی مهندسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

چکیده:

گیاهان از مهمترین نعمتهای خدادادی و منابع طبیعی هستند که علاوه بر فواید زیست محیطی خواص دارویی و اقتصادی بی شماری دارند. شیرخشت مادهای است که از گیاهان متعددی از جمله درختچه شیرخشت برداشت میشود. این گیاه به صورت طبیعی در کوهستانهای مناطق مختلف از جمله ایران تورانی یافت میشود. برای فضای سبز ش هری به عنوان گونه زینتی کاربرد دارد. شیرخشت ملین است و مسهل صفرا و اخلاط سوخته میباشد و برای تقویت کبد، معده و مواد داخل شکم مفید است. حرارت معده، قلب و کبد را تسکین میدهد و برای سرفه، خشونت سینه و حلق داروی خوبی است و تحریک ، اضطراب و حرارت و یبوست ایجاد نمیکند، حتی برای اطفال و پیران مناسب است. جنس شیرخشت دارای ۳۰۰ گونه میباشد ( ۲). به دلیل کم بودن تولید سالانه و نیاز به مصارف سنتی آن در داخل کشور زمینه صدور آن به خارج از کشور تقریباً از بین رفته است؛ لذا پیشنهاد میشود توسعه این گونه افزایش یابد. هدف از ارائه این مقاله شناسایی و معرفی این گونه گیاهی و ماده با ارزش این گونه گیاهان است.