سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رهام رحمانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

در این مطالعه بازاریابی خرمای سایر در استان خوزستان به عنوان یکی از مهمترین مناطق تولیدکننده خرما مورد بررسی قرار گرفت . خدمات بازاریابی خرمای سایر در خوزستان بررسی شد .
مشکلات فروش و صادرات مورد بررسی قرار گرفت . مقادیر حاشیه بازاریابی، سود عوامل بازاریابی، سهم عوامل بازاریابی در حاشیه بازاریابی، ضریب هزینه بازاریابی و کارایی بازاریابی محاسبه شد . تابع حاشیه بازاریابی با استفاده از مدلهای افزایش قیمت و حاشیه نسبی تخمین زده شد . آمار و اطلاعات لازم برای انجام این مطالعه به دو صورت اسنادی از منابع آماری و پیمایشی از طریق نمونه گیری و تکمیل پرسشنامه برای ۵۵ باغدار و ۳۶ عامل بازاریابی در سال زراعی -۷۹ ۱۳۷۸ جمع آوری شد .براساس نتایج این پژوهش مهمترین خدمات بازاریابی برداشت، حمل و نقل، بسته بندی، انبارداری، درجه بندی و استاندارد خرما می باشد . نحوه برداشت که شامل چیدن و جمع آوری خرما می باشد به شکل سنتی است و نتیجه آن ضایعات مقداری خرما در این مرحله است . حمل و نقل خرما معمولاً با وانت و کامیون صورت می گیرد . بسته بندی خرمای سایر در باغ در صندوقهای چوبی و پلاستیکی انجام گرفته و به کارگاههای بسته بندی و صادراتی و یا انبارهای خرده فروشان منتقل می گردد . در کارگاهها خرما در صندوقهای ۱۰ ، ۲۲ و ۳۰ کیلوگرمی جهت صادرات بسته بندی می شوند . برای مصرف داخلی بسته بندی در کارتنهای کاغذی و یا در بشک ه های پلاستیکی انجام می شود .
از مشکلات صادرات خرما ضعف تکنولوژی درجه بندی، بسته بندی و استاندارد، هزینه های بالای بسته بندی و عدم امکان بسته بندی بصورت مکانیزه و بازار پسند، کمبود سردخانه در مناطق
تولید، نوسانات نرخ ارز، ناهماهنگی و رقابت ناسالم بین صادرکن ندگان، کمبود اطلاعات در م ورد بازارهای جهانی و عدم استفاده صادرکنندگان از فرصتهای موجود در این بازارها، پایین بودن سطح دانش تخصصی صادرکنندگان و آشنا نبودن آنها با اصول علمی بازاریابی و کمبود نقدینگی صادرکنندگان را میتوان نام برد .