سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرحناز کریمی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یاسوج
بهروز حسن پور – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد
بیژن کاوسی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد
مسعود یوسفی – پژوهشگر

چکیده:

انگور یکی از مهمترین محصول باغی استان کهگیلویه و بویراحمد است که بخاطر کیفیت مطلوب آن سالانه مقادیر زیادی از آن به خارج از استان صادر می شود این تحقیق به منظور بررسی مسائل مدیریت بازاریابی انگور در استان کهگیلویه و بویراحمدانجام شدهاست باتوجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی انگور در استان و استعداد های بالقوه فراوان استان برای ارتقا کمی و کیفی این گروه از محصولات دراین تحقیق جهت بررسی مسائل بازاریابی انگور در استان از طریق اسنادی و با استفاده ازآمار سری زمانی مربوط به سالهای ۸۷-۸۲ استفاده شده است نتایج حاصل حاکی از آن است که متوسط حاشیه عمده فروشی از حاشیه خرده فروشی بیشتر بوده و سود خالص عملیات بازاریابی عمده فروش بالا بوده و همچنین متوسط ضریب هزینه بازاریابی انگور ۶۶درصد می باشد و سهم تولید کنندگان از قیمت نهایی انگور ۳۴ درصد سهم عمده فروشان و خرده فروشان به ترتیب ۴۵ و ۲۱ درصد بوده است.