سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی مهدوی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
محمدمهدی احمدی – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نقش آب بعنوان مایع حیات در اینده ی رفاه محور بشری غیر قابل انکار است رشد اقتصادی و صنعتی و افزایش رفاه عمومی بدون دسترسی به آب سالم و کافی مقدور نخواهد بود رشد جمعیت کشور نیز بطور مستقیم و غیرمستقیم سبب افزایش مصرف آب خواهد شد این دلایل به اضافه ی عوامل مهم دیگر همچون کاهش منابع آب زیرزمینی تغییرات نامشخص آب و هوایی الودگی منابع آب و لزوم برطرف کردن دغدغه های زیست محیطی توجه به منابع جدید آب و استفاده بهینه از منابع موجود را الزامی کرده است از میان روشهای مقابله با بحران آب ذخیره آب های سطحی منطقی ترین راهکار به نظر می رسد با مقایسه انواع روشهای ذخیره آب تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی به عنوان مناسب ترین روش ذخیره آب در طولانی مدت برای بیشتر موارد در کشور پیشنهاد می شود.