سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالله نعامی – دکترای مدیریت بازرگانی ،عضوهیئت علمی دانشگاه
شهرام امین زاده – مهندس صنایع و کارشناس ارشد مدیریت صنعتی،پژوهشگر
احسان جلالی – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

امروزه مسوولیت اجتماعی بنگاههای تجاری نه تنها به عنوان پاسخی به فشار اجتماعی جامعه بلکه عامل تمایز این مراکز اقتصادی و مزیت رقابتی در برابر سایر رقبا می باشد.تا کنون تحقیقات بسیاری در سالهای اخیر روی جنبه های مختلف و پیاده سازی آن در کشورهای پیشرفته صورت گرفته است؛اما در کشورهای در حال پیشرفت ،این موضوع گامهای اولیه شناخت را طی می نماید.این مقاله برآن دارد تا با معرفی دیدگاهها و مدلهای مطرح و کاربردی در این زمینه ،نحوه و مزایای به کارگیری آن را در صنعت بیمه کشور با توجه به تاثیر ذی نفعان تصریح نماید.