سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا منتظمی وظیفه دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به رشد روزافزونجمعیت و افزایش نیاز به آب ضرورت احداث سدهای بزرگ و بدنبال آن سرریزهایی که توان عبوری دبی های زیاد را داشته باشند هرچه بیشتر احساس می گردد یکی از مشکلاتی که ساختمان سرریز سدها را تهدید می کند پدیده کاویتاسیون است وجود ناهمواری های جزئی در سطح سرریز که باعث گسیختگی خطوط جریان از بستر و ایجاد نواحی با فشار کم می شود خطر ایجاد پدیده کاویتاسیون را افزایش میدهد یکی ازنرم افزارهای ارائه شده در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی CFD نرم افزار FLOW3D بودکه قابلیت تحمل دو و سه بعدی میدانی جریان را دارا می باشد درتحقیق حاضر سعی شده است پدیده کاویتاسیون برروی سرریز سددوستی به کمک نرم افزار FLOW3D شبیه سازی گردد.