سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم احمدی – تهران دانشگاه پیام نور مرکز تخصصی دکترا-دانشجوی سال آخر دکترای حقوق بی
ابوطالب کوشا – تخصص اصلی: حقوق خصوصی مدرک فوق تخصصی در حقوق مالکیت معنوی، استادیار پا

چکیده:

هم اکنون عواقب و تبعات حرکت از نظام مبتنی بر روابط خریداران و فروشندگان به نظامی که بر پایه روابط تأمین کنندگان و مصرف کنندگان بنا نهاده شده، در حوزه های مختلف و به ویژه در عرصه کشاورزی قابل مشاهده است. در سال های اخیر شرکت های چند ملیتی فعال در حوزه علوم زیستی، بی سروصدا به خریداری شرکت های مستقل بذر روی آورده اند تا بدین شکل به کنترل گسترده ای بر جرم پلاسم موجود در طبیعت که کلیه تولیدات و محصولات کشاورزی بدان متکی است، دست یابند. این شرکت ها با دستکاری و یا اصلاح جزیی این بذرها و نیز یافتن ویژگی های ژنتیکی خود » اختراعات « کم یاب و یا ترکیب ژن های جدید با ژن های موجود در بذرها، به کسب امتیازهای انحصاری برای این نایل آمده اند؛ رویکردی که هدف آن چیزی جز کنترل ذخیره بذر کره خاکی با توسل به حقوق مالکیت فکری نیست.