سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان برزویان دستجردی – دانشجویان آگرواکولوژی دانشگاه شهرکرد
محسن شکرگذار دارابی –
محمودرضا تدین – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

باتوجه به جمعیت فراوان جوان و جویای کار تحصیل کرده بخش کشاورزی بررسی موانع و مزایای فعالیت اشتغال زا در این حوضه اهمیت انکارناپذیری دارد تولید قارچ خوراکی یکی ازفعالیت های اشتغال زا و درعین حال زودبازده درکشاورزی می باشد که باتوجه به توسعه ای که درطی سالهای اخیر داشته است با این وجود مشکلات و ایراداتی به آن وارد م یباشد ازجمله می توان به عدم وجود سیاست های حمایتی دولتی از واحدهای کوچک و حمایت بیشتر از واحدهای صنعتی بزرگ نام برد که می تواند قدرت رقابتی واحدهای کوچک را کاهشدهد و درنتیجه منجر به کاهش پتانسیل اشتغال دراین بخش شود درحالیکه با ایجاد محیط رقابت می توان واحدهای صنعتی را به سمت بازارهای جهانی سوق داد از این رو دراین مقاله سعی شده است تا به مشکلات و پتانسیلهای واحدهای کوچک تولید قارچ خوراکی درمقایسه با واحدهای صنعتی پرداخته شود همچنین سعی شده است با یک نظر سنجی دربین جامعه ای شامل ۵۰ واحد کوچک تولید قارچ خوراکی واقع درمنطقه دستگرد اصفهان اولویت این مشکلات مشخص شود.