سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد میرزایی – همتراز مربی پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
سعید یزدانی – دانشیارآموزشی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
علی اکبر قره داغی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
محمد قربانی – استاد یار آموزشی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی م

چکیده:

این مطالعه به بررسی وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در صادرات گوشت مرغ ایران و روند تغییرات آن طی دوره زمانی ۱۳۷۸ – ۱۳۶۹ با استفاده از معیارهای مزیت نسبی آشکار ۶ (RCA) و
مزیت نسبی آشکارمتقارن (RSCA)7 می پردازد و چگونگی واکنش ساختار صادراتی ایران را در برابر تغییرات ساختار صادرات کشورهای منطقه خاورمیانه تحلیل می نماید . نتایج این تحقیق نشان داد که کشور ایران براساس معیارهای RSCA, RCA ، در زمینه صدور محصول گوشت مرغ مزیت نسبی ندارد . علاوه بر آن دردوره مطالعه مجموعه سیاستهای تولیدی و تجاری کشور و رفتار
اقتصادی تولید کنندگان و صادرکنندگان به گونه ای بود که نتوانسته است واکنش بموقع و مطلوب نسبت به تغییرات ساختار تجاری منطقه از طریق اتخاذ ساختار مناسب در زمینه صادرات ، تولید و
بهره گیری از عوامل تولیدی ارزان قیمت و نیروی انسانی کارآمد از خود نشان دهد . بطوریکه =۰/۶۷RCA . در سال آخر مطالعه علی رغم کاهش ارزش صادرات نسبت به سال ما قبل مطلبمزبور را تایید می نماید