سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رقیه رئیسی – دانشجوی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

برنج یکی از اقلام مهم واردات محصولات کشاورزی ایران است هدف از انجام این مطالعه بررسی مزیت نسبی تولید برنج در استان فارس می باشد برای تعیین مزیت نسبی این محصول از ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شده است سه نمونه برنج دانه بلندو متوسطو کوتاه مورد بررسی قرارگرفته و دوره این تحقیق سال ۸۷-۸۸ می باشد داده های مورد نیاز از سایت های بانک مرکزی و فائو و سالنامه آماری ایران بدست آمده است یافته های این تحقیق نشان میدهد که مطالعه نشان میدهد که در سطح استان فارس محصول برنج دارای مزیت نسبی می باشد.