سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد هادی آقاجانی دلاور – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر و مسئو
فاطمه حسنی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مجتبی ولی پور طبرستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر

چکیده:

به مظور بررسی مزیت نسبی استفاده از چراگاه درحین پرواربندی گوسفند نژاد زل در استان مازندران آزمایش با تیمار هایی شامل صفر،یک و دو ساعت گردش آزاد در چراگاه انجام گرفت.از ۱۰ راس بره نر زل مازندران با میانگین وزنی ۲۵+۲/۵ کیلوگرم و سن ۲۷۰+۲۰ روز استفاده شد. بره ها بطور تصادفی در ۳ گروه ۶ تایی تقسیم بندی شدند.مدت اجرای طرح ۱۰۵ روز بود.دامها همه روزه راس ساعت ۹ صبح از دامداری به مرتع مجاور انتقال می یافتند وتیمار شاهد نیز از جایگاه خارج نگردید. بررسی ها نشان دهنده عدم وجود اختلاف آماری معنی دار در وزن نهایی ، افزایش وزن مراحل مختلف وزن کشی ، میانگین مصرف روزانه خوراک بین تیمارها،میانگیتن ضریب تبدیل غذایی در همه دوره ها ومیانگین کل دوره ها می باشد P<0/05 با توجه به جمیع جهات می توان در پروار بندی بره های نژاد زل به منظور عادت دهی حیوان به چرای آزاد و آمادگی برای تحرک وقطع ناگهانی جیره در زمان لزوم و نیزکاستن مخاطرات تولید از چرای آزاد دام تا ۲ ساعت در روز حین پرواربندی استفاده نمود.