سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمصطفی طباطبایی قمشه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی، ماهشهر، ایران
محمد قنواتیان –
محمود قنواتیان –
مجتبی صادقی –

چکیده:

در جهان امروز با بزرگ شدن شهرها و افزایش جمعیت آنها از یک سو و گسترش صنایع و کارخانه ها از سوی دیگر، مسأله آلودگی محیط زیست و لزوم تصفیه پساب های شهری و صنعتی به ویژه در مناطق خشک، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.که تلاش جهت تصفیه پساب- های نفتی) امولسیونهای روغن در آب( به عنوان یکی از منابع اصلی آلوده کننده محیطهای آبی مورد توجه میباشد. این آلودگیها در اثر رها کردن پساب روغنی بسیاری از صنایع همانند صنایع فلزکاری، صنایع غذایی، حمل و نقل، نساجی، چرم، تولید نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه ایجاد میشوند. دراین مقاله تمام فرآیندهای تصفیه از قبیل تصفیه فیزیکی، شیمیایی، حرارتی و زیستی به همراه مزایا و معایب آنها ارایه گردیده است و از آنجایی که روشهای عادی تصفیه قادر نیستند میزان خلوص بالایی را فراهم کنند، لازم است روشهای جدید و توسعه یافتهای به کاربرده شوند. در این رابطه می توان به کاربرد غشاهای متفاوت مانند میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس اشاره کرد که پتانسیل خوبی جهت کاربرد در صنعت آب وپساب به صورت ترکیبی با فرآیندهای متداول، از خود نشان داده اند. همچنین این واحدها به جهت دارا بودن اندازه کوچک کاربرد فراوانی دارند به طوری که در طرح پیشنهادی از طرف USEPA تکنولوژی غشایی به عنوان بهترین روش برای تصفیه آب تولیدی میادین نفتی نزدیک ساحل معرفی شده است.