سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زا
معصومه زیدعلی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی – هیدرولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آ
لیلا نوری هندی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هم

چکیده:

تغییرات هیدرولوژیک و دخالت های انسانی به تدریج موجب تغییر موقعیت و ریخت شناسی رودخانه ها می شوند. مبحث ریخت شناسی یا رفتار شناسی رودخانه ها به تعیین عمل و عکس العمل یا رفتار رودخانه در شرایط مختلف می پردازد. تمایل رودخانه ها به تغییرات ریخت شناسی در طی زمان، حدود یک قرن به خوبی قابل درک و اثبات می باشد. حفاظت و ساماندهی رودخانه ها، مناطق ساحلی و همچنین محافظت کردن از زمین ها و ذخایر ارزشمند موجود در حاشیه رودخانه ها (ایستگاه های پمپاژ، تصفیه خانه ها، چاه های تأمین آب، حوضچه های پرورش میگو و غیره) از اهمیت برخوردار می باشند. چنانچه زمینه های بکارگیری پوشش گیاهی به منظور حفاظت و ساماندهی سواحل رودخانه ها مورد توجه قرار گیرد از هزینه غیرضروری اجتناب و اثرات زیست محیطی تغییرات ریخت شناسی رودخانه ها نیز به مرور زمان کاهش می یابد. در این مطالعه به بررسی مزایا و معایب حفاظت و ساماندهی سواحل رودخانه ها با پوشش گیاهی در برابر تغییرات ریخت شناسی پرداخته شده است