سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیما پورشاهید –
جمال خداکرمی –
نازنین نصر الهی –

چکیده:

محدودیت منابع انرژی های تجدید ناپذیر و همچنین افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های بی رویه سوخت های فسیلی، آثار اساسی و اغلب فاجعه آمیزی اعم از اثرات پدیده گلخانه ای، باران های اسیدی، افزایش میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن به همراه داشته است که همگی ضرورت توجه به استفاده ازمنابع انرژی تجدید پذیر را ایجاب می کنند. در این میان پژوهش در خصوص امکان سنجی و بررسی مزایا و محدودیت های استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به عنوان بنیادی ترین گام در توسعه انرژی های نو محسوب می شوند. این مقاله کوششی در راستای بیان تاثیرات مثبت و منفی انرژی باد در راستای شناخت هر چه بیشتر این انرژی می باشد.روش تحقیق در این مقاله براساس مطالعات کتابخانه ای بوده، بدین ترتیب که نخست تاریخچه مختصری در خصوص استفاده از انرژی باد بیان شده و پس از ذکر روند استفاده از این انرژی و جایگاه آن در ایران و جهان، به بررسی مزایای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین معایب و محدودیت های موجود در راستای توسعه انرژی باد پرداخته شده است. در پایان نیز با جمع بندی موارد فوق، راهکارهایی در خصوص رفع موانع و محدودیت های موجود ارائه گردیده است.