سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد انصاری – شرکت صنایع سرما آفرین ایران
محمد ارجمندی – شرکت صنایع سرما آفرین ایران
هانیه نظرافکن – شرکت صنایع سرما آفرین ایران

چکیده:

در نتیجه جایگزینی گازهای مبرد فاقد کلر با گازهای مبرد دارای کلر در دستگاه های برودتی و تهویه مطبوع طراحی چرخه تبرید و انتخاب اجزا باید بر اساس مبرد جدید و از نو انجام پذیرد. به دلیل محدودیتهایی که استفاده از مبدل سابکول/ سوپرهیت در دستگاه های مبتنی بر گازهای مبرد قبلی داشت، استفاده از آن چندان مورد توجه نبود. با تعویض گاز مبرد مزایا و محدودیتهای استفاده از این مبدل در چرخه تراکم بخار با استفاده از مبرد R134a مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مشخصات ترمودینامیکی مبرد R134a مشخص گردید که استفاده از مبدل سابکول / سوپرهیت می تواند باعث افزایش ظرفیت و راندمان دستگاه های برودتی گردد و در عین حال از برگشت مبرد مایع به کمپرسور جلوگیری نماید. تعویض مبرد دستگاه های قدیمی با مبرد R134a با کاهش ظرفیت همراه است، با اضافه نمودن مبدل سابکول/ سوپرهیت به دستگاه های قدیمی می توان تا حدی کاهش ظرفیت را جبران نمود.