سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعیم بنی سعید – کارشناسارشد مهندسی محیط زیست، شرکت مهندسین مشاور دزآب

چکیده:

لزوم بهره گیری از منابع آبی غیر متعارف جهت مصارفی همچون کشاورزی، موضوعی است که امروزه بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کشورهای واقع در مناطق خشک و نیمه خشک بویژه در کشور ما نمایان است. کاربرد پساب به عنوان یک منبع دائمی آب شیرین، علاوه بر تامین بخشی از نیازهای آبی این بخش، باعث صرقه جویی و بهرهوری ار منابع آبی موجود نیز میشود. هدف از این مطالعه بررسی مزایا و محدودیتهای استفاده از پساب تصفیه شده تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس در آبیاری دشت ایسین است که در استان هرمزگان و در ۱۵ کیلومتری شمال شهر بندرعباس واقع شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که بسیاری از عوامل محدودیت کاربرد پساب را می توان با برنامه ریزی و اعمال روش های مدیریتی صحیح که اهم آن استفاده از استانداردهای مناسب، کاربرد الگوهای کشت مناسب، بکارگیری روش های مناسب آبیاری و کاهش حداکثری تماس کارگران و عموم با پساب است، برطرف نمود