سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا اسدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

چکیده:

با توجه به روند رو به رشد جمعیت جهان تخریب منابع طبیعی ، الوده شدن آبهای زیرزمینی گرم شدن کره زمین فرسایش شدید خاک و شوری خاکهای کشاورزی تامین غذای بشر تبدیل به یک مسئله مهم در سطح جهان گردیدها ست برای همین باید تغییراتی را در روشهای کشاورزی ایجادنمود تا هم منابع طبیعی را حفظ نمود و هم میزان محصول را افزایش داد کشاورزی دقیق که در حدود نیم قرن است معرفی شده پاسخی به مسائل و مشکلات فوق می باشد درواقع شاید بتوان کشاورزی دقیق را جهشی در کشاورزی دانست براین اساس تحقیق حاضر به بررسی مزایا محدودیت ها و پتانسیل های استفاده از سه مقوله اصلی کشاورزی دقییق یعنی برداشت دقیق خاکورزی دقیق و سم پاشی دقیق می پردازد. همچنین در پایان به ارائه راهکارهایی برای غلبه بربرخی از محدودیت های این روش ها پرداخته است.