سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین احمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادانگروه مهندسی شیمی
کیهان جهان فتحی – باشگاه پژوهشگرانجوان واحد آبادان

چکیده:

همزمان با فشار فزاینده سازمانهای مسئول برای جلوگیری از گرم شدن بیشتر کره زمین در اثر انتشار گازهای گلخانه ای که ناشی از سوختهای فسیلی میب اشند تمرکز زیادی برروی تولید و استفاده ازگاز هیدروژن بعنوان یک منبع انرژی شده است ارزش نهفته کاربرد گاز هیدروژنبعنوان سوخت یا حامل انرژی آن است که در محلی که این گاز سوزاننده و مصرف می شود فقط بخار آب تولید می شود و آلودگی بسیار ناچیزی را ممکن است ایجاد کند و یا اصلا آلودگی ایجاد نمی کند آنچه در این رابطه درباره هیدروژنباید گفت آن است که هیدروژن مانند سوختهای فسیلی و گاز طبیعی بطور آماده در طبیعت یافت نمی شود و لذا تولید آن نیازمند صرف هزینه انرژی اولیه است که بایستی بتوان آن را از منابع خاصی بطور فراوان و با قیمت قابل رقابت تولیدنمود. در هرصورت کاربرد هیدروژن بعنوان یکمنبع عام انرژی دارای محدود یت های تکنولوژیک و ابزاری م باشد که دراین مقاله به آنها اشاره شده و نقش آن در بازار بررسی میشود.