سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسداله میراثی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی
محمد امین آسودار – دانشیار گروه مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع ط
عباس عبدشاهی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزس

چکیده:

منظور ازحمل و نقل چندوجهی انتقال کالا ازکشوری به کشور دیگر حداقل با دوشیوه حمل و تحت قرارداد و مسئولیتواحد می باشد شبکه های حمل و نقل وظیفه رساندن کالا و خدمات نهایی و نیز نهاده های مورد نیاز تولید از مبادی عرضه به مصرف کنندگان و تقاضا کنندگان را برعهده دارد و جمله اجزای نظام پشتیبانی بازرگانی هستند پیشرفت های علمی و فنی که درچند دهه اخیر درزمینه حمل و نقل صورت گرفته باعث گردیده تا حجم مبادلات تجاری بین کشورها روزبه روز افزایش یابد دراین میان کشورهایی که از این گونه پیشرفت ها بیشترین استفاده را برده اند توانسته اند به یک توسعه پایدار نائل آیند و بالعکس کشورهایی که از داشتن شبکه کارآمد حمل و نقل محروم مانده اند از اقتصاد پویایی برخوردار نیستند چرا که فقدان شبکه حمل و نقل کارآمد باعث می شود کالا ها و خدمات مازاد برمصرف یک منطقه قابل عرضه به سایرنقاطی که نیازمند چنین کالاهایی هستند نباشند موقعیت جغرافیایی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران برای قرارگرفتن درمسیر حمل و نقل چندوجهی کم نظیر است و امنیت مسیر ایران برای عبور کالا براین اهمیت می افزاید ولی مشکلات مدیریتی مقرراتی و کمبود امکانات مانع بهره بردار یمناسب از این مزیت گردیده است.