سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سارا احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
مژگان خدادادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
عبدالرحمن دزفولیان – دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده:

در این بررسی، مراحل توسعه و تکامل جنینی ( از مرحله لقاح تا گاسترولا) در ماهی بنی Barbus sharpeyi در مرکز توسعه ماهیان بومی استان خوزستان در دو محدوده دمایی ۲۲ و ۲۵ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. میانگین قطر تخمک ۱٫۵۷ میلی متر، میانگین قطر تخم در ابتدای لقاح ۱٫۶۵ میلی متر ومیانگین قطر تخم در مرحله نیمه گاسترولاسیون، ۲٫۵۷ میلی متر بوده است. زمان وقوع مرحله نیمه گاسترولاسیون در دمای۲۲ درجه شانزده ساعت و سی دقیقه و در دمای۲۵ درجه سیزده ساعت و ده دقیقه پس از لقاح می باشد. بنابراین از عوامل محیطی موثر بر روند تکامل جنینی ماهی بنی ،(Barbus sharpeyi مهمترین عامل دما می باشد، به گونه ای که در مرحله نیمه گاسترولاسیون در دمای ۲۲ درجه حدودا سه ساعت و بیست دقیقه دیرتر از دمای ۲۵درجه صورت گیرد