سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا بزرگی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
امین فرجی – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سیدمصطفی صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
حمیدرضا درودیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

به منظور بررسی مدیریت کودهای نیتروژنه معدنی و زیستی تحت سیستمهای خاکورزی متداول و حفاظتی در زارعت باقلا آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ بصورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ای واقع در شهرستان لاهیجان استان گیلان به اجرا درآمد سیستمهای خاکورزی خاکورزی متداول : a1، و خاکورزی حفاظتی : a2 به عنوان فاکتور اصلی و سطوح مختلف کودهای نیتروژنه شاهد : n1 و ۲۵ کیلوگرم درهکتار نیتروژن : n2 و ۵۰ کیلوگرم درهکتار نیتروژن : n3 تلقیح بانیتروکسین : n4 ،و ۲۵ کیلوگرم درهکتار نیتروژن + تلقیح با نیتروکسین : n5 و ۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن + تلقیح با نیتروکسین : n6 به عنوان فاکتور فرعی درنظر گرفته شدند. صفات اندازه گیری شده شامل عملکرد بذر عملکرد کاه، عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت ارتفاع گیاه تعداد غلاف در گیاه و تعداد بذر در غلاف می باشد.