سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا مقدم – رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت زغال سنگ کرمان
حمید تراز – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی کرمان
سیدمسعود حسینی – مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان
مجید کمالی اردکانی –

چکیده:

مدیریت کارافرینانه به عنوان فرایند ایجاد پدیده ای متفاوت همراه با ایجاد ارزش طریق اختصاص زمان و تلاش لازم می باشد ازپارامترهای مهم مدیریت کارافرینانه درشرکت زغالسنگ کرمان نواوری عملکردی درابعاد مدیریت استراتژیک می باشد که براساس مدل استیونسون مورد بررسی قرارگرفته است بطوریکه این نوآوری عملکردی توانسته است درسالهای بین ۸۸ تا ۹۱ علیرغم انیکه شاخصهای تولید و کیفیت بدلیل شرایط خاص کاری نتوانسته است افزایشی محسوس را نشان دهد ولی تغییر درابعاد استراتژیک که تنها درتغییر میزان فروش موثر بدست آمد باعث شد که تاثیر این رویکرد نوآورانه تاثیرات خود را برارتقای بهره وری بگذارد راهکاری که میتواند درشرایط بحران وتحریم الگوی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مشابه درکشور قرار گرفته و مصداقی ازشعارهای محوری سالهای مورد تحقیق باشد.