سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرابوطالب کاظمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بتول محب راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مهدی مجیدی نژاد –
محسن رحیمی چری –

چکیده:

مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از راههای بسیار مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنعت و محیط زیست می باشد و یکی از بهترین روشها در راستای اهداف چشم انداز بیست ساله کشور مبنی براصلاح الگوی مصرف است این امر با توجه به افزایش صنایع درایران توجه بیشتری را می طلبد دراین تحقیق که یک تحقیق مقطعی توصیفی می باشد با مراجعه به شهرکهای صنعتی و تشریح اهداف پژوهش با مسئولین شرکتهای و جلب موافقت آنها اقدام به جمع آوری اطلاعات با پرنمودن پرسشنامه ای حاوی سوالاتی درراستای اهداف پژوهش بررسی میدانی واحدهای صنعتی و بررسی مدیریت پسماند صنعتی گردید سپس نتایج نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد از ۲۰ کارخانه موجود بطور متوسط ۱۸۰ تن زباله در روز تولید که حدود ۶۶٫۶۶% جامد و ۴۶ درصد قابل اشتعال می باشد که ۷۶% موارد تفکیک و تنها در ۳۰% موارد پردازش و بازیافت انجام می گردد ۷۳% زباله در زمین دفن می شود نتایج نشان داد که باید با وضع قوانین سختگیرانه تشویق و تنبیه ترغیب صنایع به رعایت اصول دفع پسماند از عوارض بیشتر زیست محیطی کاست.