سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
نادر بهرامی فر – استادیار گروه شیمی دانشگاه پیام نور ساری
حبیب اله یونسی – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس نور

چکیده:

رشد سریع اقتصادی و توسعه عظیم صنعتی باعث رشد روزافزون جمعیت و افزایش میزان تولید پسماندخانگی شدها ستدر سالهای اخیر مدیریت پسماندهای جامد شهری یکی ازمهمترین مسائل زیست محیطی برای تمام شهرهای ایران بوده است مدیریت غلظت پسماند جامد شهری باعث ایجاد مخاطرات برای عموم می شود اصفهان یکی از شهرهای بزرگ و پرجمعیت درایران می باشد میزان سرانه پسماند تولید شده به ازای هر فرد درشهر اصفهان بطور متوسط برابر با ۰٫۶۵۰ کیلوگرم در روز می باشد میزان کل پسماند تولید روزانه در شهراصفهان بطور متوسط برابر با ۹۶۰ تن می باشد که بیشترین میزان آن را مواد آلی ۷۴% تشکیل میدهد از کل زباله تولید شده ۱۳۰ تن که بیشترین مقدار آن را مواد آلی تشکیل میدهد در روز بازیافت می شود از نتایج این تحقیق مشخص گردید که خصوصیات پسماند جامد شهری در اصفهان به خصوصیات پسماند جامدشهری کشورهای کم درآمد نزدیک می باشد.