سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرزو فتاحی وانانی – ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان
مهرداد دلیلی – اداره کل دامپزشکی خوزستان

چکیده:

اجرای طرح مدیریت پسماند و بازیافت مواد زاید درکشتارگاه های دام تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی های زیست میحطی دارد در حال حاضر اطلاعات جامعی از وضعیت پسماند کشتارگاه های دام درسطح کشور در دست نیست لذا این پژوهش با هدف بررسی کمی مواد زاید کشتارگاه های دام استان و نحوه مدیریت زیست محیطی آنها انجام شد تا بتوان نقاط ضعف وضعیت موجود را شناسایی و ساماندهی نمود مطالعه حاضر از نوع تحلیلی کاربردی بوده که درسالهای ۸۹-۹۰ در۲۶ کشتارگاه دام صورت پذیرفت داده ها از طریق بازدید مصاحبه تنظیم و تکمیل پرسشنامه و توزین زباله ها گردآوری شد همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ARCGIS و EXCEL و شاخصی به نام سرانه زباله بازای هر راس دام سبک و سنگین استفاده شده است. درکشتارگاه های مورد مطالعه سالانه ۲۵۱۱۲ تن مواد زائد صنعتی تولید می گردد بیشترین ضایعاتدرکشتارگاه دام اهواز و برابر ۷۲۰۰ تن در سال و کمترین در کشتارگاه دام بستان و برابر ۱۷/۴ تن در سال است با توجه به بررسی های انجام شده مدیریت برنامه ریزی شده ای در خصوص دفع اصولی ضایعات کشتارگاهی وجود ندارد لذا ضروری است اقدامات جامعی از سوی متولیان امر در جهت بازیافت ساماندهی صحیح این ضایعات بعمل آید.