سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا رضایی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان
افشین ملکی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان
یحیی زند سلیمی – کارشناس بهداشت محیط
محسن علی آبادی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان

چکیده:

مدیریت مواد زاید جامد یکی از پیچیده ترین مشکلات مسئولین شهری در هر کشور است و این مدیریت یک علم فنی به شمار می رود، علمی که بینش سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، و در سالهای اخیر آگاهیهای بهداشتی، زیست محیطی را می طلبد. واقعیت این است که مرحله تولید در کل فرآیند مدیریت مواد زاید، نقش اساسی دارد، کیفیت و کمیت مواد زاید در هر زمان و مکان، خصوصیاتی دارد. عوامل متعددی در میزان برداشت زباله شهری از مناطق مختلف شهرستان سقز دخالت دارند. به منظور تعیین میزان زباله تولیدی، در سه فصل پاییز، زمستان و بهار عملیات توزین زباله انجام گردید، که با توجه به تفکیکفصلی زباله میانگین روزانه ۹۶ تن زباله تولید، و پس از تفکیک مشخص شد زباله جمع آوری شده حاوی ۳ درصد فلزات، ۹ درصد شسشه، ۱۶ درصد کاغذ و مقوا، ۱۷ درصد پلاستیک، ۷درصد منسوجات، ۵ درصد چوب، ۷ درصد نخاله های ساختمانی و ۳۵ درصد مواد فساد پذیر می باشد. در بررسی نرخ تولید مواد زاید بیمارستانی ومراکز درمانی مشخص شده که متوسط زباله تولیدی حدود ۱تن ۹۷۵ کیلوگرم در روز) می باشد، که می توان گفت هیچ گونه زباله ای توسط دستگاه های زباله سوز در ) بیمارستانها و مراکز درمانی شهرستان سوزانده نمیشود. بلکه همراه با بقیه زباله های شهری به خارج از شهر منتقل شده و در آنجا تلنبار می شود. در شهرستان سقز دفع مواد زاید شهری به صورت تلنبار (دفن سطحی) زباله که شیوه ای کاملاً غیر بهداشتی تلقی میشود در محل دفن صورت میگیرد. که می تواند ناشی از نظارت سطحی مسئولان ذیربط شهرداری به این مسئله و عدم ایجاد انگیزه در بین کارکنان خدمات شهری و نبود آموزشهای توجیهی در جهت رفع شباهت و مسایل بهداشتی باشد. هم چنین عدم اختصاص بودجه کافی به این مسئله بهداشتی باشد.