سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا رجبی همدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
زینب شعبانی – دکتری
علیرضا کیهانی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

دراین بررسی کارایی واحدهای کشت سیب زمینی ازنظر انرژی مصرفی درتولیداین محصول درشهرستان کبودرآهنگ واقع دراستان همدان با استفاده ازتکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شد هدف ازاین تحقیق تفکیک واحدهای کارا و ناکارا از یکدیگر تعیین استفاده بیش از اندازه از انرژی که توسط واحدهای ناکارا مصرف می شود و همچنین راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی با کاهش ورودی ها درحدی که عملکرد تغییر نکند می باشد نتایج نشان داد که درمدل ۲۳%CCR و درمدل BCC50درصد ازواحدهای مرد بررسی که تحت کشت سیب زمینی هستند کارا میب اشند کارایی تکنیکی تکنیکی محض و کارایی مقیاس به ترتیب ۰/۷۳ و ۰/۹۴ و ۰/۷۷ بدست آمد همچنین درصورت استفاده از روشهای پیشنهادی دراین تحقیق می توان مصرف انرژی را درکلیه واحدها بطور متوسط ۴۰درصد و دربرخی واحدتا ۹۲ درصد کاهش داد.