سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مقداد خدمتی اوغول بک – دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
نسیبه خدمتی – کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

چکیده:

مدیریت دارویی شامل کاهش آسیبها و صدمات، سرویسدهی مناسب و کارآمد و قیمت گذاری صحیح، نیازمند توسعه و ارتقا است. موفقیت و توجیه اقتصادی هر بخش از جمله بخش خدمات داروئی بستگی بهتوانایی جامعه، در تامین منابع مالی مناسب و نحوه کسب سود و منفعت از این منابع میباشد. در این بررسی پس از تکمیل پرسشنامه تدوین شده، اطلاعات مورد نیاز مالی مربوط به داروخانه براساس مدارک مستندتجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد دیرکرد پرداخت بیمه ها عامل تاخیر پرداخت مطالبات شرکتهای داروئی نمی باشد و درآمد حاصل از دارو صرف دیگر هزینه ها شده است، یا سفارش دارو منطقی نیست.